ที่อยู่ : เลขที่ 86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290    
           
    GPS : 13.579888, 100.576809    
           
    โทร : 02-425-0011    
           
    โทรสาร : 02-425-8882-3 ส่วนกลาง / จัดซื้อ / บุคคล / ธุรการ  
      02-425-0681 ฝ่ายขาย  
      02-815-2345 สำนักเลขานุการบริษัท / บัญช  
           
    อีเมล์      info@tiw.co.th   สำนักเลขานุการบริษัท  
      account@tiw.co.th   บัญชีและการเงิน  
      sales@tiw.co.th ฝ่ายขาย  
      personnel@tiw.co.th ฝ่ายบุคคล  
      charoen@tiw.co.th ฝ่ายโรงงาน  
      roofingsiding@tiw.co.th ฝ่ายติดตั้งหลังคาและผนัง