ภาพพิธีเปิด โรงงาน บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด ( มหาชน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ ในหลวง รัชกาลที่ 10 ( ในช่วงทรงพระเยาว์) ได้เสด็จมาพระราชทานเปิดโรงงานให้ เมื่อ 62 ปีที่แล้ว
     
อดีตพระจักรพรรดิ์อากิฮิโต แห่งประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ดำรงพระอิสรยศเป็น มงกุฏราชกุมาร อากิฮิโต ก็ได้เสด็จมาเยี่ยมที่โรงงาน ทรงพระราชทาน พระหัตถ์ทักทายจับมือประธานบริษัท เมื่อปี 2507
 
             
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
ข่าวสำคัญของบริษัท
 
  (14 พฤษภาคม 2562) แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
  (7 พฤษภาคม 2562) แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
 
 
     
     
บรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
         
     
         
     
         
     
         
         
 
 
ราคาหลักทรัพย์ TIW
 
สถาวะตลาดหลักทรัพย์
 
 
 
 
TIW 61 Year Anniversary
   
 
   
   
 
สำนักงาน และ โรงงานสมุทรปราการ GPS: 13.579888, 100.576809
 
เลขที่ 86 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร 02-425-0011 โทรสาร 02-425-0681, 02-425-8882-3
 
Email : info@tiw.co.th
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน).