แผ่นเหล็กชุบสังกะสี
  แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี
  หลังคาอิสระ
    - วิธีการติดตั้ง
  ติดตั้งหลังคาและผนัง
    - BL600
    - S550